Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

rok_2014_2015

wyjątkowa akademia

Wyjątkowy piątek, wyjątkowa akademia, wyjątkowe przeżycia

Załączniki:
Pobierz plik (ARTYKUŁ AKADEMIA.pdf)wyjątkowa akademia[wyjatkowy piątek, wyjątkowa akademia, wyjątkowe przeżycia]116 Kb

Czytaj więcej: wyjątkowa akademia

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

„AKTYWNY UCZEŃ – AKTYWNY OBYWATEL”,

CZYLI O DNIU SAMORZĄDNOŚCI W NASZYM GIMNAZJUM

Czytaj więcej: DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

Regulamin ,,SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

 REGULAMIN ''SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"
W GIMNAZJUM W SUŁKOWICACH

  1. Codziennie przed godziną 8:00 sekretarz samorządu lub inna osoba w zastępstwie w kancelarii szkoły losuje jeden ,,szczęśliwy numerek" z dziennika.
  2. Ilość numerków biorących udział w losowaniu odpowiada ilości uczniów najlicznejszej klasy.
  3. Uczeń o wylosowanym numerku w danym dniu zwolniony jest od odpowiedzi ustnej z wszystkich przedmiotów.
  4. Wylosowany w danym dniu numerek ogłoszony zostanie o godzinie 8:00 przez radiowęzeł i umieszczony na tablicy samorządu uczniowskiego.
  5. Numerek wylosowany w danym dniu odkładany jest na okres 5 tygodni po czym ponownie bierze udział w losowaniu.
  6. ''Szczęśliwy numerek" nie zwalnia ucznia od kartkówek, testów, sprawdzianów, zadań domowych.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.09.2011r. i obowiązuje do końca roku szkolnego.

Opracowała: mgr Joanna Kaźnica