Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Wyniki wyborów do SU

 Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 na rok szkolny 2021/22

W piątek tj. 18 czerwca 2021 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 Przeprowadziła je Komisja w składzie:
· Nikola Furgała- przewodnicząca szkoły
· Gabriela Biela- zastępca przewodniczącej
· Zuzanna Gielata- członek.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały opiekunki SU, panie Anna Bargieł i Iwona Wrona.
2.  W wyborach głosowało 171 uczniów z klas I-VII oraz 22 nauczycieli.
3.  Frekwencja wyniosła 81 %.
4.  Wyniki wyborów przestawiają się następująco:
 · Przewodniczącą szkoły została uczennica klasy VI „a” Anna Lipińska
 · Zastępcą przewodniczącej wybrano Aleksandrę Kuźniar, uczennicę klasy VII „a”.
 · Funkcję sekretarza SU obejmuje Dawid Moroń, uczeń klasy IV „a”.

 Serdecznie gratulujemy!
5.  Opiekunkami SU wybrano panie Wiesławę Sarzyńską i Beatę Szubę.
6.  Z funkcji przewodniczącej SU ustępuje Nikola Furgała, której dziękujemy za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków.
7.  Władzę uczniowską przejmuje Anna Lipińska, której życzymy powodzenia i z niecierpliwością czekamy na realizację programu wyborczego.
                                                                                      Opiekunki SU