Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

kredkobranie - podsumowanie

 

KREDKOBRANIE – podsumowanie akcji

 Kredkobranie to akcja charytatywna organizowana przez Fundację Ignatianum. Polega ona na zbiórce przyborów szkolnych i materiałów plastycznych, które trafiają do polskich rodzin i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Akcja ma nie tylko charakter pomocowy, ale również edukacyjny i prospołeczny. Jest wyrazem pamięci Polaków z "Macierzy" o naszych rodakach, którzy w wyniku historycznych wydarzeń pozostali poza granicami ówczesnej Polski.

 

Nasza szkoła już po raz kolejny włączyła się w opisywaną akcję. Zebraliśmy bardzo dużo potrzebnych artykułów, które zostały przekazane organizatorom.

 

Bardzo dziękujemy każdemu, kto przyłączył się do akcji!!!

 

Podziękowania należą się również wszystkim wolontariuszom Szkolnego Wolontariatu, którzy poświęcili  swój wolny czas, aby posegregować
i zapakować wszystkie zebrane artykuły.

 

Joanna Sołtys

ZDJĘCIA