Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Najciekawszy portret lub karykatura nauczyciela

„Nie taki belfer straszny,

jak go malują”

 

                        Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie pt. „Najciekawszy portret lub karykatura nauczyciela”. Waszym zadaniem jest przygotowanie pracy z wykorzystaniem różnych środków plastycznych. Powinna ona prezentować portret wybranego nauczyciela z uwzględnieniem jego cech np. strój, wygląd, charakterystyczne cechy nauczanego przedmiotu itp. Portret lub karykatura może być całopostaciowy, stojący, siedzący, do kolan, półpostać lub popiersie. 

1. Cele konkursu:

·      zachęcenie uczniów do poznawania swoich nauczycieli,

·      twórcza interpretacja tematu,

·      artystyczny wizerunek konkretnej osoby: malarski, graficzny, rysunkowy- ukazujący zewnętrzne podobieństwo,

·      upamiętnienie ważnych z perspektywy społeczeństwa szkolnego dni, jak Dzień Edukacji Narodowej.

2. Termin konkursu: do 10 października 2022 r.

3. Organizator: Samorząd Uczniowski, M. Lipińska i I. Wrona.

4. Uczestnicy: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

5. Prace konkursowe:

·      powinny być wykonane w dowolnej technice, w formacie A4 lub A3,

·      powinny być przygotowane samodzielnie,

·      powinny być wyraźnie opisane na odwrocie: imię i nazwisko, klasa,

·      należy składać w bibliotece szkolnej lub do opiekunek SU do 10 X.

6. Nagrody:

·      prace oceni komisja wyłoniona przez organizatorów,

·      prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VIII,

·      przy ocenie prac zostaną wzięte pod uwagę: indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi, oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,

·      zdobywcy poszczególnych miejsc i wyróżnień otrzymają dyplomy  oraz nagrody rzeczowe,

·      wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

7. Informacje końcowe:

·      przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie danych osobowych oraz wykorzystanie nadesłanych prac przez organizatora,

·      prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Samorząd Uczniowski