Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Przemoc w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie

 

 

https://ops.sulkowice.pl/index.php/dzialalnosc/przemoc-w-rodzinie

 

 

Odpowiedzi dla nastolatków i nie tylko…

 

https://pytam.edu.pl

 

 

Zatroskani XXI

 

https://rodzice.co/

 

 

„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

 

Krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służą podniesienia świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

https://ops.sulkowice.pl/movies/201210_filmik_dla_klas_I-III_CHLOPIEC.mp4

 

https://ops.sulkowice.pl/movies/201210_filmik_dla_klas_IV-VIII_DZIEWCZYNKA.mp4