Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Twoje dane-Twoja sprawa

 

„Twoje Dane – Twoja sprawa” – porady dla rodziców, uczniów i nauczycieli!

 

 

 

Szanowni Rodzice!                                                                            

 

Obecny czas sprzyja wykorzystywaniu przez nas technologii informacyjno-komunikacyjnych nie tylko w zakresie rozrywki czy zabawy, ale przede wszystkim w nauczaniu. Niesie to wiele obaw. Bardzo chcielibyśmy, aby uczniowie naszej szkoły byli w przestrzeni wirtualnej bezpieczni, aby z dostępnych narzędzi korzystali w sposób  świadomy. Jak wiadomo
w procesie nabywania przez uczniów odpowiednich nawyków dotyczących ochrony danych osobowych ważne są rozmowy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu nie tylko
z nauczycielami, ale przede wszystkim z rodzicami, którzy najczęściej są autorytetami dla dzieci i młodzieży. Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował cykl porad  dla uczniów, nauczycieli a także rodziców mający na celu uwrażliwienie wszystkich nas na kwestie ochrony danych osobowych i prywatności podczas korzystania z różnych narzędzi
czy aplikacji online.

 

Poniżej przedstawiamy porady ekspertów Urzędu Ochrony Osobowych dla rodziców dotyczące tego, jakie kwestie poruszyć w rozmowach z dziećmi.

 

1)      Budujmy świadomie swoją tożsamość cyfrową, poprzez ograniczenie informacji udostępnianych o sobie. Należy zwracać uwagę na ochronę swojej prywatności
w sieci, ale także prywatności osób bliskich.

 

 

2)      Ograniczajmy się do udostępniania danych, które są niezbędne do skorzystania
z usługi czy aplikacji.
Kontrola naszych danych wymaga pewnej refleksji przed udostępnieniem informacji w mediach społecznościowych, na forach internetowych czy zwykłych stronach WWW.

 

 

3)      Wszystko, co robimy w sieci pozostawia cyfrowe ślady. Kiedy korzystamy
z Internetu, nie jest możliwe zachowanie pełnej anonimowości. Strony internetowe zbierają dane i gromadzą informacje o nas, również w sposób automatyczny m.in.:
w celach statystycznych.

 

 

4)      Nie publikujmy opinii i komentarzy pod wpływem emocji – to również informacje, które mają wpływ na nasz wizerunek w sieci. Nie zawsze możemy sprostować informacje powiązane z naszym nickiem lub/czy adresem IP, gdy są nieprawdziwe lub nieaktualne, albo po prostu je usunąć, mimo że co do zasady przysługuje nam takie prawo.

 

           

 

5)      Sprawdzajmy domyślne ustawienia prywatności w serwisach, z których korzystamy, aby ograniczyć ilość informacji o nas, które będą powszechnie dostępne.

 

 

6)      Sprawdzajmy, kto i jakie informacje o nas gromadzi w przypadku różnych czynności, np. korzystania z aplikacji, robienia zakupów. Mamy prawo wiedzieć, kto
i dlaczego, a także w jakim celu zbiera i wykorzystuje informacje o nas.

 

 

7)      Stosujmy techniczne zabezpieczania, aby utrudnić dostęp innych osób do urządzeń oraz serwisów społecznościowych, z których korzystamy, np. kody pin, silne hasła czy dwuetapowe uwierzytelnienie. Ważna jest również ochrona urządzenia poprzez instalowanie programów zabezpieczających oraz systematyczna aktualizacja aplikacji.

 

 

8)      Sprawdzajmy domyślne ustawienia kamery internetowej bądź mikrofonu
w urządzeniach podłączonych do sieci
, aby ograniczyć do nich dostęp osobom postronnym bez naszej wiedzy. Jednym z rozwiązań jest dezaktywacja kamery czy mikrofonu w menadżerze urządzenia i uruchamianie ich tylko wtedy, gdy będziemy
z nich korzystali.

 

 

9)      Ustalajmy wspólnie z dziećmi zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
i zwracajmy szczególną uwagę dzieci na zasadę ograniczonego zaufania
, zarówno do treści zamieszczanych w sieci, jak również osób, poznanych w Internecie.

 

 

Mamy nadzieję, że częste omawianie z dziećmi i młodzieżą powyższych kwestii przyczyni się podniesienia świadomości i zwiększenia ich bezpieczeństwa w sieci. Polecamy również zapoznać się z innymi poradami Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które zamieszczamy w załącznikach poniżej.