Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

wyniki konkursu plastycznego

 

 

 

 

 

 

 

 Nasi uczniowi Laureatami konkursu.

 

Miło mi poinformować, że uczniowie naszej szkoły zostali Laureatami konkursu plastycznego organizowanego przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie pod hasłem:  „Uczymy się kochać Pana Boga, bliźnich i Ojczyznę”.

 

Celem konkursu była pomoc dzieciom w osobistym odkrywaniu wielkości daru jakim jest Rodzina i Naród w nauczaniu Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Ponieważ jest to Patron naszej szkoły, uczniowie otrzymali propozycje udziału w konkursie. Zgłosiło się kilku chętnych uczniów z różnych klas, którzy dostarczyli prace
a szkolna komisja przekazała je do etapu dekanalnego. Prace uczniów musiały przejść dwa etapy: szkolny i dekanalny. Najlepsze prace z etapu dekanalnego zostały przesłane do Krakowa do etapu finałowego.

 

Laureatami konkursu zostali:

 

 W najmłodszej grupie wiekowej;
Biela Maksymilian z klasy I b.

 

Nowak Mateusz z klasy I b.

 

W starszej grupie wiekowej;

 

Nowak Arkadiusz z klasy VI a.

 

 Składam podziękowania wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie a szczególne podziękowanie kieruję do Laureatów. Nie było by tego sukcesu bez Pani Ewy Jakóbek -Jezioro, która zachęcała uczniów i mobilizowała do konkursu. Składam jej za to wielkie podziękowanie.

 

 

                                                                                              Z. Łapa