Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

 

 

Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły dla klas IV – VII.

 

 

 W związku z nauczaniem zdalnym  konkurs o Patronie Szkoły Kardynale Stefanie Wyszyńskim odbędzie się od 19 do 23 kwietnia na platformie teams w formie testu . Zostanie on umieszczony dla każdej klasy od IV do VII w formsie.

 

Konkurs jest obowiązkowy dla uczniów klas IV do VII i ma na celu przybliżenie uczniom osoby Patrona Szkoły oraz przygotowanie do jego beatyfikacji. Materiały do konkursu są umieszczone w załączniku. Można skorzystać także z podanego w załączniku linku. Bardzo proszę wszystkich uczniów o zapoznanie się z materiałami i przygotowanie do konkursu.

 

 

Zbigniew Łapa
Członek Zespołu Patrona Szkoły.