Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Konkurs o Patronie Szkoły

 

Konkurs o Patronie Szkoły rozstrzygnięty!

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

„KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI, PRYMAS I MĄŻ STANU”

 

Szkolny Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły dla klas IV do VII odbył się w dniach od 20 - 23.04.2021 roku. W związku z pandemią, konkurs został przeprowadzony w formie online. Wzięły w nim udział wszystkie klasy IV, VI i VII naszej szkoły.

 

Komisja szkolna wytypowała najlepszą dziesiątkę uczniów, którzy zdobyli co najmniej 16 punktów z 20 punktów możliwych do zdobycia. Zostali nimi:

 

Baranowska Nadia IV A                  - 18 punktów

Matulska Maja IV A                        - 17 punktów

Klag Michał VI A                             - 16 punktów

Kozik Adam VI A                             - 19 punktów

Nowak Arkadiusz VI A                    - 18 punktów

Światłoń Zuzanna VI A                     - 17 punktów

Waruś Agata VI B                            - 20 punktów

Biela Szymon VII B                          - 16 punktów

Biela Julia VII A                               - 16 punktów

Bochenek Małgorzata VII B           - 16 punktów

Gielata Zuzanna VII B                     - 18 punktów

Kuźniar Aleksandra VII A               - 16 punktów

 

 Zwycięzcami konkursu zostali:

 

I Miejsce:      Waruś Agata VI B                – 20 punktów

II Miejsce:     Kozik Adam VIA                   – 19 punktów
III Miejsce:   Gielata Zuzanna VII B          – 18 punktów
/ ex aequo /     Nowak Arkadiusz VIA          – 18 punktów

Baranowska Nadia IVA       – 18 punktów

 

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie a najlepszej dziesiątce i zwycięzcom gratulujemy posiadanej wiedzy o Patronie Szkoły i osiągniętego sukcesu.

 

 

Zbigniew Łapa
Członek Zespołu patrona Szkoły.