Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

SZKOLNY KONKURS O PATRONIE SZKOŁY

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE O PATRONIE SZKOŁY!

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

 

„Kardynał Stefan Wyszyński – nasz przewodnik”

 

 

Cel konkursu:

 

·        przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego;

 

·        upamiętnienie 120.rocznicy urodzin i 40.rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia;

 

·        wzbogacanie wiedzy o patronie szkoły;

 

·        upowszechnianie wartości głoszonych przez Kardynała Wyszyńskiego;

 

·        szerzenie postawy otwartości i miłości dodrugiego człowieka;

 

·        rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej;

 

·        rozwój talentów artystycznych

 

 

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

 

1)klasy I-III

 

2) klasy IV- VII

 

Zadanie konkursowe dla klas I- III

 

·        Serce dla Patrona

 

- zadaniem uczestników jestwykonanie serca w dowolnej technice plastycznej płaskiej lub półpłaskiej (rysunek kredkami, farby, wyklejanka, pastele, techniki łączone, płaskorzeźba z modeliny, masy solnej itp. - z wykluczeniem materiałów sypkich i kruszących się)

 

- format pracy: A3 lub A4

 

 

Zadanie konkursowe dla klas IV – VII

 

Do wyboru jedno z dwóch proponowanych zadań:

 

·        Lapbook o kardynale Wyszyńskim

 

- zadaniem uczestników jest stworzenie kreatywnej książkiw formie mapy myśli, zawierającej jak najwięcej informacji  o Stefanie Wyszyńskim

 

- format (złożonej książki) A3 lub A2 (420mmx594 mm), dopuszczalny większy

 

 

·        Projekt sztandaru dla SP nr 2 w Sułkowicach noszącej imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

- zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie rysunkowej propozycji sztandaru dla naszej szkoły; pracę należy wykonać w dowolnej  technice plastycznej(rysunek kredkami, flamastrami, pastele, farby, wyklejanka, techniki łączone- kolaż)

 

- format pracy A3 lub A2, dopuszczalny większy

 

 

Przy ocenie prac jury konkursowe będzie brało pod uwagę:

 

zgodność z tematem, samodzielność wykonania, oryginalność w zakresie techniki plastycznej( dotyczy głównie serc), pomysłowość i kreatywność w realizacji tematu oraz estetyka pracy.

 

Każda praca powinna być opisana z tyłu etykietą zawierającą: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

W razie pytań służę pomocą.

 

Prace proszę przekazać do piątku 4 czerwca 2021r. do biblioteki szkolnej.

 

Serdecznie proszę Koleżanki - Wychowawczynie klas I – III  o pomoc w realizacji konkursu przez uczniów klas młodszych.

 

 

Ewa Jakóbek-Jezioro