Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Uczciliśmy Patrona Szkoły

 


 
Uczciliśmy Patrona Szkoły!  

  28 maja minęła 40 rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego a zarazem Patrona Naszej Szkoły. Październik 2003 roku zapisał się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. Właśnie wtedy nastąpiło oficjalne nadanie naszej szkole imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Patronat tak wyjątkowej osoby, to wyzwanie dla nas uczniów i dla naszych nauczycieli, to pamiętanie słów Prymasa "Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno".

 

Pragnąc uczcić tego wielkiego Polaka i Naszego Patrona, którego nazwano w dniu Jego pogrzebu „Niekoronowanym królem Polski” nasza szkoła przygotowała program obchodów Dnia Patrona składający się z dwóch części.

 

W pierwszej części wszyscy uczniowie uczestniczyli wraz z nauczycielami w akademii podczas której przypomnieliśmy sobie najważniejsze wydarzenia z życia naszego Patrona przygotowane przez uczennice klasy VII A i VII B. Wydarzenia te były przeplatane pieśniami Maryjnymi przygotowanymi przez uczniów klas I, II i III wraz z wychowawcami, które uczniowie prezentowali podczas konkursu piosenki Maryjnej „Wszystko postawiłem na Maryję”. Na zakończenie części pierwszej uczniowie klas I, II i III otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie, ufundowane przez Radę Rodziców. Nagrody wręczył Pan Dyrektor oraz Pani Przewodnicząca Rady Rodziców.

 

W części drugiej Dnia Patrona uczniowie klas I, II i III mieli za zadanie wykonać kolorowankę przedstawiającą Kardynała Wyszyńskiego a uczniowie starszych klas musieli wykazać się znajomością życiorysu Patrona Szkoły wykonując krzyżówkę „Jak dobrze znasz Stefana Wyszyńskiego” oraz zaprojektować plakat zapraszający na beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wszyscy bardzo dobrze wywiązali się z postawionych im zadań. Uwieńczeniem obchodów Dnia Patrona jest wystawa wykonanych prac uczniów.

 

Jesteśmy dumni, że naszej pracy patronuje kardynał Stefan Wyszyński. Uczmy się od niego odpowiedzialności wobec siebie, drugiego człowieka i naszej Ojczyzny. Postarajmy się być godnymi uczniami Naszego Patrona. Poprzez swoją postawę, zaangażowanie w życie szkoły i społeczeństwa, chciejmy przekazać jego credo jak największej liczbie osób. Imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego zobowiązuje! Wpatrujmy się więc często w tę pełną świętości i mądrości postać, z niej czerpmy siły i wzór dla naszego życia i dobrze przygotujmy się do jego beatyfikacji, która odbędzie się 12 września tego roku w Warszawie.

 

 Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie tego dnia. Podziękowania składam Panu Dyrektorowi, Pani Wicedyrektor, Radzie Rodziców, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz wszystkim uczniom.

 

 

Z. Łapa

ZDJĘCIA-KLIKNIJ