Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

rok_2020_2021

"Prymas Wyszyński - Człowiek Niezwykłej Miary""

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana kardynała Wyszyńskiego
w Sukowicach z certyfikatem udziału
w projekcie.

Czytaj więcej: "Prymas Wyszyński - Człowiek Niezwykłej Miary""

,,W poszukiwaniu wartości - w hołdzie kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w roku beatyfiacji"

 

 Innowacja pedagogiczna*

 OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ :    „ W poszukiwaniu wartości -w hołdzie kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w roku beatyfikacji”

Czytaj więcej: ,,W poszukiwaniu wartości - w hołdzie kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w roku beatyfiacji"