Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

prezydium

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący Rady - Panie Emilia Piątkowska

Zastępca - Pan Paweł Kuźniar

Skarbnik - Pani Irena Klag