Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

LIST RADY RODZICÓW

 

          RADA RODZICÓW SZKOŁY

 

                      INFORMUJE,   

 

że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2021/2022 została ustalona w wysokosci 50zł.

 

 

Płatności można dokonać u skarbników klas, skarbnika szkoły: Pani Ireny Klag

 

lub przelewem na konto :

 

     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr.2

 

     ul. Sportowa 51, 32-440 Sułkowice

 

     Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

 

NR.KONTA: 28 8589 0006 0170 0810 0375 0001

 

W tytule wpłaty proszę dopisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

Za każdą wpłatę BARDZO DZIĘKUJEMY i zapewniamy, że składka zostanie przekazana dzieciom w postaci dofinansowania szkolnych imprez kulturalnych i nagród za wyniki w nauce oraz w szkolnych konkursach.

 

                                                                  

 

                                                                 Z Wyrazami Szacunku

 

                                                                     Rada Rodziców