Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

X rocznica nadania imienia szkole i przekazania sztandaru

                     Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca

                                                               Stefan Kardynał Wyszyński

 

Co roku uroczystości poświęcone Patronowi zajmują ważne miejsce w kalendarzu imprez naszej Szkoły. Ten rok jest pod tym względem wyjątkowy, a imprezy towarzyszące zostały przewidziane na cały rok szkolny. 25 października 2013 r. miał wyjątkowo bogatą oprawę – w tym dniu przypada bowiem 10 rocznica nadania Szkole imienia Stefana kard. Wyszyńskiego i przekazania sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. NSPJ w Sułkowicach, którą w intencji społeczności szkolnej odprawił Proboszcz Ksiądz Edward Antolak. Po Mszy Świętej uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Pani Dyrektor, mgr Stefania Pilch, powitała Gości, wśród których byli m.in. Senator RP P. Andrzej Pająk, Burmistrz Gminy Sułkowice P. Piotr Pułka, Wiceburmistrz Gminy Sułkowice P. Rozalia Oliwa, Przewodniczący Rady Miejskiej P. Wiesław Moroń, Prezes SPSM P. Bohdan Piotrowicz, Proboszcz Parafii w Sułkowicach Ksiądz Edward Antolak, Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Sułkowice: P. Mirosław Chmiel, P. Małgorzata Kisielewska, P. Mirosław Pękala, P. Renata Skrzeczek, P. Jolanta Stręk, Kierownik świetlicy środowiskowej P. Krystyna Sosin, P. Zofia Jodłowska, P. Tadeusz Sawicki, przedstawiciele instytucji z powiatu myślenickiego i gminy Sułkowice. Nie wszyscy Goście mogli osobiście wziąć udział w naszym święcie. Pani Dyrektor odczytała okolicznościowe adresy, jakie nadeszły od Posła na Sejm RP P. Marka Łatasa, Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Kardynała Kazimierza Nycza. Warto nadmienić, że ten ostatni celebrował Mszę Świętą 25 października 2003 r., podczas której został poświęcony sztandar oraz poświęcił tablicę pamiątkową w holu szkoły.

W krótkim wspomnieniu P. Krystyna Sosin przypomniała naszą drogę do Patrona – kolejne inicjatywy i działania podejmowane przez społeczność szkolną. Zebrani mogli również obejrzeć prezentację multimedialną przygotowaną przez P. Jana Kaciubę – reminiscencje z historii szkoły.

Kolejnym punktem uroczystości było przyznanie przez Panią Dyrektor honorowego tytułu Przyjaciela Gimnazjum. Otrzymali go P. Piotr Pułka, P. Krystyna Sosin i P. Tadeusz Sawicki. Uhonorowani otrzymali okolicznościowe medale i dyplomy.

Po części oficjalnej zebrani obejrzeli program artystyczny Szukałem Ciebie … przygotowany pod kierunkiem P. K. Krzykawskiej przez uczniów kl. II e ( cała klasa), kl. III b: U. Bargieł, O. Bochenek, H. Burkat, F. Cora, A. Kania, M. Klag, M. Pitala, M. Polak, K. Repeć, S. Szafrański, A. Zajda oraz kl. I a A. Babiak, I. Kęćko i B. Śliwa. W programie wystąpił także chór szkolny. Wykonawcy pełną powagi recytacją, śpiewem, muzyką, z kwiatami w dłoniach dali wyraz szacunku młodzieży naszego Gimnazjum do osoby Patrona.

Patronowi naszemu talenty swoje składamy. Pod takim hasłem przebiegała kolejna część programu. Wykonawcy dali pokaz swoich rozlicznych talentów: aktorskich, tanecznych, muzycznych, wokalnych i sportowych. W prezentacji talentów wzięli udział (podajemy według kolejności występowania): chór szkolny, M. Klag, F. Cora, K. Repeć, M. Pitala, O. Bochenek, S. Szafrański, M. Klimas (gościnnie), A. Zajda, M. Kamyczura, J. Kania, M. Jasuba, kl. Id, G. Śmiłek, T. Włoch, P. Fus, K. Bochenek, D. Sroka, K. Pieczara, W. Bochenek, A. Latoń, J. Latoń, A. Blak, K. Oliwa, J. Sroka, U. Bargieł, M. Polak, J. Madej, R. Jania M. Kiebzak, K. Szuba  – Łata (gościnnie).

Osiągnięcia i talenty uczniów można było także podziwiać, oglądając wystawy: albumów i plakatów o Patronie, prace plastyczne, rysunki, wyroby z origami, zbiory hobbystyczne.

Święto Szkoły na długo zostanie w pamięci społeczności szkolnej i mamy nadzieję, Gości.

K. Krzykawska

 

Galeria - kliknij zdjęcie