Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

debata

Znaczenie patriotyzmu w czasie powstania styczniowego i dziś

W czwartek 14 listopada uczniowie klasy IIIa i IIIb naszego gimnazjum wzięli udział w debacie, której temat brzmiał ,,Znaczenie patriotyzmu w czasie powstania styczniowego i dziś". Spotkanie to, które prowadził nauczyciel historii p. Marceli Pacut było jednym z elementów obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach.

Uczniowie uznali zryw powstańczy za oczywisty przejaw patriotyzmu, a powstanie styczniowe za wzór patriotycznej walki, o której nie należy zapomnieć. Podkreślili, że powstanie styczniowe było wyrazem umiłowania wolności przez Polaków i początkiem budowania nowoczesnego państwa. Pomimo klęski powstanie przetrwało w świadomości ludzi i stało się tematem wielu dyskusji, dzieł malarskich, literackich kształtujących kolejne pokolenia polaków.

Debatujący w swoich wypowiedziach poruszyli również temat patriotyzmu dnia codziennego, który w warunkach pokoju jest może mniej heroiczny, ale wcale nie łatwiejszy. Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytania: Czy dzisiejszej młodzieży patriotyzm jest potrzebny? Jak rozumiemy patriotyzm w czasach pokoju? Czy można być patriotą na emigracji?

Mówcy zabierający głos w debacie bardzo poważnie podeszli do zagadnienia współczesnego patriotyzmu. Przedstawili szereg argumentów będących potwierdzeniem ich zdania na temat postawy patriotycznej.

Debata wykazała, że temat patriotyzmu jest wśród młodzieży aktualny, budzi wiele emocji i skłania do przemyśleń.

Uczniowie naszego gimnazjum czują się patriotami, chcą być odpowiedzialni za losy swego kraju i uczestniczyć w jego życiu. Jednocześnie udowodnili, że potrafią dyskutować i bronić swoich racji.

M. Pacut