Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

dzień nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2013 roku w naszym gimnazjum obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkich zgromadzonych na uroczystej akademii powitała Pani Wicedyrektor mgr Dorota Małek- Moskal. Były życzenia, podziękowania, Nagrody Dyrektora dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Przewodniczący Samorządu Szkolnego podziękował nauczycielom za wszystkie starania i wysiłek wkładany w wychowanie młodzieży. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zaprezentowali swoje zdolności artystyczne i sprawdzili wiedzę o szkole, biorąc udział w przygotowanym dla nich quizie.