Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

nabór

Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie od 12-23 marca 2018 r.
w godz.
od 8.00- 15.00 (dnia 21 marca od 8.00-17.00)

 

 

Do zapisu dziecka niezbędne jest:

  1. Potwierdzenie Woli Nauki Dziecka (druk do pobrania w szkole)

  2. Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wydane przez dyrektora przedszkola do którego dziecko uczęszcza)

  3. Jedno zdjęcie dziecka do legitymacji szkolnej

  4. Numer PESEL dziecka

  5. Orzeczenie o posiadaniu przez dziecko stopnia niepełnosprawności- jeśli jest (dane potrzebne do PFRON)

  6. Inne orzeczenia i opinie psychologiczno-pedagogiczne dziecka -jeśli są.

Ulice wchodzące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 :

Na Węgry, Sucha Góra, Wyzwolenia, Wolności, Kpt. Stanaszka,
Na Oblasek, Zarzecze, Sportowa, Kowalska, Krzywa, Leśna, Ślusarska,
Ks. Józefa Sadzika. Ulica Starowiejska oraz 11 Listopada -tylko numery po prawej stronie rzek Harbutówka i Skawinka.

Wicedyrektor

mgr Marceli Pacut