Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Dzień Ziemi

 

 

Eko eko ekologia

to higiena i biologia

to ochrona czystej wody

to działanie dla przyrody

ekoeko ekologia żeby Odra była modra

żeby było mniej w niej śmieci

niech zadbają o to dzieci

 

 

Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia– to akcja prowadzona corocznie wiosną, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Po raz pierwszy święto obchodzone było w  latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych. Z czasem przyjęły się również w innych krajach. W Polsce po raz pierwszy zorganizowano je w 1990 roku. Dziś jest to święto międzynarodowe. Ludzie na całym świecie łącza, się w obronie największego wspólnego dobra - domu całej ludzkości - Ziemi, której grozi zagłada ze strony człowieka.Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić wszystkim, jak kruchy jest ekosystem naszej planety.

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi w obecnych czasach zyskał całkowicie nowe znaczenie. Problematyka ekologii i jej zagrożeń stała się dla nas zupełnie namacalna, obecna w codziennej rzeczywistości. Dlatego też niezwykle istotne jest uświadamianie dzieciom, jak ważne są działania człowieka podejmowane dla dobra naszej planety.

 

Na obchody tego święta, składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje, dlatego też w naszej szkole w tym dniu organizowane są zajęcia o tematyce ekologicznej. Nad zorganizowaniem tego dnia czuwa pani Dorota Moskal – Małek, która zaproponowała ciekawą formę zajęć.

 

Uczniowie poszerzają swoją wiedzę, korzystając z dostępnych wśrodkach przekazu filmików, prezentacji, artykułów, piosenek i quizów. Zadaniem dzieci jest ułożenie śmiesznych haseł zachęcających do dbania o środowisku oraz wykonanie prac plastycznych na temat: ,,Staraj się naprawić, a nie kupować nowy sprzęt”.

 

Apelujemy do Wszystkich!

 

,, Nie wyrzucaj w lesie śmieci, apelują wszystkie dzieci”.

 

„Kiedy o przyrodę dbamy prąd i wodę oszczędzamy”.

 

„Wiedzą to nawet dzieci, że ważna jest segregacja śmieci”.

 

„Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko”.

 

„Oszczędzaj naturę, zbieraj makulaturę”.

 

„Nie depcz trawy szanuj zieleń, bądź dla zwierzątprzyjacielem

 

                                                                                                                                     Opr. Halina Borska

Prace-kliknij