Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

nauka hybrydowa

 

Szanowni Rodzice

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach przechodzi na nauczanie hybrydowe od poniedziałku, tj. od 26 kwietnia 2021 r.

 Klasy I – III uczęszczają do szkoły według harmonogramu:

 

Termin

Klasa I a

Klasa I b

Klasa II a

Klasa II b

Klasa III a

Klasa III b

26 kwiecień

edukacja

w szkole

edukacja

w szkole

edukacja

w szkole

edukacja

w domu

edukacja

w domu

edukacja

w domu

27 kwietnia

edukacja

w domu

edukacja

w domu

edukacja

w domu

edukacja

w szkole

edukacja

w szkole

edukacja

w szkole

28 kwietnia

edukacja

w szkole

edukacja

w szkole

edukacja

w szkole

edukacja

w domu

edukacja

w domu

edukacja

w domu

 

 Pozostałe klasy IV – VII obowiązuje nauczanie zdalne.

  Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) dzień: 29 i 30 kwietnia 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.                                                                 

 

  Dyrektor Szkoły
              Marceli Pacut