Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

wiosenne ekoPorządki

 

   Wiosenne ekoPorządki  

               10 i 11 maja 2021 r. nasza szkoła włączyła się w gminną akcję pod hasłem „Wiosenne ekoPorządki”. Jej głównym celem było kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa i uświadomienie mieszkańcom, jak ważna jest troska nie tylko o najbliższą okolicę, ale o całą Planetę Ziemię. Inicjatywa wpisuje sięw szereg działań podejmowanych przez różne instytucje na przełomie kwietnia i maja z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

 Uczniowie z klas I-III zostali wyposażeni w worki na śmieci oraz rękawiczki i pod opieką swoich wychowawczyń udali się w okolice szkoły. A ponieważ jesteśmy „Odblaskową szkołą”założyliśmy również kamizelki, by z daleka świecić przykładem. Nie umknęło to uwadze mijających nas przechodniów. Każda grupka dzieci wyruszyła w inny rejon, by uprzątnąć jak największy teren. Poszliśmy nad zalew oraz w kierunku Diabelskiego Kamienia, zbieraliśmy śmieci wzdłuż chodnika i rzeki, na placu zabaw i parkingach, a także przy kapliczce na „Oblasku” i w okolicznych lasach. Efektem sprzątania było kilka solidnie wypełnionych worków, co napawa optymizmem. Możemy więc nieśmiało stwierdzić, że w pobliżu dróg jest dość czysto. Niestety, im głębiej zanurzaliśmy się w las, tym więcej znaleźliśmy śmieci.

 Nasze dzieci spisały się wzorowo i z radością zadeklarowały chęć udziału w takiej akcji, jeśli zostanie powtórzona w przyszłości. Dodały, że działania na rzecz przyrody są bardzo potrzebne nie tylko od święta, ale na co dzień. Akcja uświadomiła naszym małym mieszkańcom, że warto dbać o Ziemię, bo to nasz wspólny dom.

                                                                                                              Iwona Wrona

 Zdjęcia_kliknij