Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

DEN 2021

Święto Komisji Edukacji Narodowej - Ślubowanie klas pierwszych

 

 

 

Święto Komisji Edukacji Narodowej stało się okazją do wspólnego przeżywania wielu radosnych chwil zarówno dla nauczycieli jak również uczniów, rodziców i całej społeczności szkolnej.

 Z tej okazji dnia 14 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel, połączony z uroczystością ślubowania klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

 W uroczystości brali udział: dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów klas pierwszych.

 Na początku głos zabrał pan dyrektor Marceli Pacut, który podkreślił rolę i znaczenie zawodu nauczyciela dla kształtowania postaw młodego pokolenia oraz złożył wszystkim pedagogom serdeczne życzenia. W podziękowaniu za pracę uhonorował nauczycieli i pracowników szkoły nagrodą dyrektora.

 Pan dyrektor odczytał również życzenia skierowane do nauczycieli w imieniu Burmistrza Gminy Sułkowice Artura Grabczyka. Za trud pracy pedagogicznej serdecznie podziękowali również przedstawiciele Rady Rodziców.

 Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas pierwszych pod opieką wychowawców: pani Jolanty Stręk i Haliny Borskiej.

 Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy, pokaz taneczny oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały ,,egzamin pierwszoklasisty”.

 Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. W niezwykle podniosłej atmosferze, uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion dzieci. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny!

 Najmłodsi otrzymalipamiątkowe dyplomy, a od Rady Rodziców mały upominek.

 Korzystając z okazji, że społeczność szkolna bierze po raz kolejny udział w akcji ,,Odblaskowa szkoła”, na uroczystości wystąpili również uczniowie klas drugich i piątych pod opieką swoich wychowawców i nauczyciela muzyki. Zaprezentowali oni piosenki, w których promowali bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!

 

   Wychowawczynie klas I

  J. Stręk, H. Borska

 

 

ZDJĘCIA