Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

BohaterOn

 

  „BohaterOn  

8 listopada 2021 r. zorganizowaliśmy na holu wystawę pt. „BohaterOn”.Tę ogólnopolską kampanię o tematyce historycznej od lat koordynuje w naszej szkole pan Dyrektor Marceli Pacut. Jej głównym celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Nazwa projektu „BohaterOn” oznacza dosłownie włącz (historię) bohatera, czyli poznaj ludzi żyjących w czasie II wojny światowej, którzy poprzez swoją patriotyczną postawę stali się dla nas wzorem do naśladowania. Ich biogramy znajdują się na stronie www.bohateron.pl, gdzie można skierować do nich życzenia wysyłając kartkę, pocztówkę lub list.  Ponadto w 7 kategoriach co roku przyznawana jest Nagroda BohaterOny im. Powstańców Warszawskich osobom i instytucjom, które w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku. W ramach kampanii prowadzone są także działania edukacyjne, skierowane do szkół np. warsztaty dla uczniów lub seminaria dla nauczycieli oraz organizowana jest bezpośrednia pomoc dla Powstańców Warszawskich m.in. dostarczanie posiłków, czy zakup leków.

                 Najmłodsze dzieci z klas 1-3 pod kierunkiem swoich wychowawców zgłębiały temat II wojny światowej oglądając teatrzyk kukiełkowy „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”. Przedstawienie oparte na relacji dziadek-wnuczka w prosty sposób wyjaśnia, czym jest bohaterstwo i czyn patriotyczny. W dalszej części uczniowie uczestniczyli w pogadance na ten temat oraz wykonali plakaty pt. „Jestem patriotą”. Na koniec zajęć przygotowali kartki dla Powstańców Warszawskich.

                W klasach 4-8 podczas lekcji historii uczniowie zostali wprowadzeni w powstańczy klimat poprzez słuchowisko „Mały” roznosiciel nadziei. Traktowało ono o relacjach międzyludzkich, solidarności i współpracy w wojennej Warszawie. Pan Stanisław opowiada, że nawet w najtrudniejszych chwilach warto było narażać życie roznosząc listy, które dawały nadzieję i radość w świecie opanowanym przez zło.  Na podstawie słuchowiska uczniowie układali wydarzenia na osi czasu, a także wykonali kartki dla Bohaterów.

               Powstanie Warszawskie to symbol odwagi i waleczności dla nas Polaków. 77 lat temu nasi przodkowie stanęli do nierównej walki o wolność Ojczyzny. Jest to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Cześć i chwała Bohaterom. Pamiętamy!

 

                                                                                                             Iwona Wrona

Zdjęcia