Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

organizacja zajęć 31.01.2022 - 27.01.2022

 Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 2 imienia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach w dniach
31.01.2022-27.02.2022

Drodzy uczniowie, rodzice w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż od poniedziałku 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022r. wszyscy uczniowie klas V-VIII  będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Uczniowie klas I-IV będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym. Nauczanie zdalne w klasach V-VIII odbywać się będzie według obowiązującego od 31.01.2022r. planu zajęć z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS.