Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Test klas III

 

Ogólnopolski

Test Umiejętności Trzecioklasisty

 
 

                   

9 i 10 maja 2023 r. uczniowie z klas III „a” i III „b” mierzyli się z Testem Kompetencji na zakończenie pierwszego etapu kształcenia. Jego głównym celem jest sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej na etapie wczesnoszkolnym oraz przygotowania dzieci do podjęcia dalszej nauki. Pierwszego dnia uczniowie podejmowali zadania z edukacji polonistycznej, a w drugim z edukacji matematycznej. Test Umiejętności Trzecioklasisty przygotowało wydawnictwo Nowa Era.

                Część polonistyczna trwała 60 minut. Arkusz diagnostyczny sprawdzał m.in. czytanie ze zrozumieniem, rozpoznawanie i przekształcanie zdań, wyróżnianie w wyrazach sylab oraz spółgłosek. Na koniec należało wykazać się sprawnością redagowania ogłoszenia i listu. Czas przeznaczony na część matematyczną to także pełna godzina zegarowa. Test sprawdzał m.in. umiejętność dodawania i odejmowania oraz mnożenia i dzielenia w zakresie 100, porównywania temperatury, posługiwania się jednostkami wagi, objętości i długości. Dzieci rozwiązywały także proste i złożone zadania tekstowe oraz obliczały obwód trójkąta.

              Wyniki Testu poznamy na początku czerwca. Pozwolą one zweryfikować wypracowane dotąd kluczowe umiejętności, a także wskazać zarówno nauczycielom, uczniom, jak i rodzicom te obszary edukacyjne, na które należy zwrócić szczególną uwagę w drugim etapie kształcenia. Za wszystkich trzecioklasistów trzymamy mocno kciuki. Oby uzyskany wynik był dla was satysfakcjonujący.

Iwona Wrona, Beata Szuba

Galeria zdjęć